Úvoz 428/59c, Brno 603 433 467
Požární ochrana
školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, odborná příprava požárních hlídek, preventistů PO, zastupování při kontrolách, poradenská činnost

Požární ochrana Brno

školení

  • zaměstnanců
  • řidičů
  • řidičů motorových vozíků
  • práce ve výškách
  • ostatní dle požadavků profesí

identifikace a vyhodnocení rizik
zastupování při kontrolách

zpracování a vedení dokumentace

  • místní bezpečnostní předpisy
  • provozní předpisy
  • technologické postupysměrnice
  • ostatní dokumentace vyplývající ze zákoníku práce
  • systém první pomoci – traumatologický plán

šetření pracovních úrazů, poradenská činnost, kategorizace prací podle ustanovení dílu 7 - § 37 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Požární ochrana

Nabízíme