Bezpečnost práce

3školení

 • zaměstnanců
 • řidičů
 • řidičů motorových vozíků
 • práce ve výškách
 • ostatní dle požadavků profesí

identifikace a vyhodnocení rizik
zastupování při kontrolách

zpracování a vedení dokumentace

 • místní bezpečnostní předpisy
 • provozní předpisy
 • technologické postupy
 • směrnice
 • ostatní dokumentace vyplývající ze zákoníku práce
 • systém první pomoci – traumatologický plán

šetření pracovních úrazů
poradenská činnost
kategorizace prací podle ustanovení dílu 7 – § 37 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví